Inlägg

Portföljrapport första 6 månaderna 2018

Bild
Utveckling för TimhInvest-kontot Den 13 Februari i år startade jag ett nytt ISK på Avanza, där jag har en strukturerad och klar bild över hur jag vill att portföljen ska se ut. Den största skillnaden mot mina tidigare investeringar är att jag har en betydande andel av portföljen placerat i fonder. Dessutom skiftade jag fokus från en renodlad utdelningsportfölj till att köpa kvalitetsbolag som växer snabbare än det genomsnittliga large cap-bolaget.
Målbilden för portföljen ser ut såhär.

Tanken med portföljen är att den ska leverera en bra riskjusterad avkastning som på lång sikt slår Avanza Zero (eller SIX30 Return Index, som Avanza Zero följer).

Idag ser allokeringen ut såhär.

Och såhär ser innehaven ut.

Aktie-delen av portföljen ligger just nu med stor kassa. Detta beror på att jag fortfarande letar efter kvalitetsbolag som växer snabbare än börsens genomsnitt och handlas till en attraktiv värdering. Att hitta sådana i kombination med att aktien handlas i en långsiktigt stigande trend …

Det mytomspunna P/E-talet del 2

Bild
P/E-talets fördelar och nackdelar
P/E-talet är ett (av många) nyckeltal för värdering av aktier. Som jag skrev i det förra inlägget om P/E-talet så måste man ta hänsyn till många parametrar när P/E-talet används, vilket ibland kan ställa till det. I förra inlägget tog jag upp problematiken med avkastningskrav och tillväxt, som är två grundstenar i all värdering och är två variabler som kan brytas ut ur P/E-talet. Dock finns det ytterligare problem som kan vara värt att titta närmare på.

Jag vill här rekommendera att läsa det utmärkta inlägget från Aktiefokus från 2013 som berör just det jag tänkt skriva om här. Jag kommer inte gå in på den detaljnivån som ovan nämnda inlägg gör, utan snarare (förhoppningsvis) formulera mig lite mer nybörjarvänligt.

För det första så tar inte P/E-talet hänsyn till bolagets skuldsättning. Företaget kan belåna sig för att ge vinsten ett uppsving, vilket i många fall kan vara positivt, eftersom belåning ger en hävstångseffekt. Dock kan det vara klokt att…

Det mytomspunna P/E-talet

Bild
P/E-talet, till synes enkelt men under ytan invecklat och komplicerat Detta inlägg blev jag inspirerad till att skriva av en diskussion mellan mig och Investacus Saverajus på twitter, där vi bland annat pratade om olika värderingsmetoder, och att P/E talet har en mängd variabler inbakade i sig som en nybörjare i aktievärlden kanske inte är medveten om.


Något som jag "lärde" mig väldigt tidigt i min investerarkarriär var att man ska köpa aktier när bolaget värderas till under P/E 15. Det var framförallt Sparpodden med Gunter Mårder och #Pratapengar som förde detta resonemang. Jag reflekterade inte över varför detta verkade vara en universell sanning, det lät ju så självklart att köpa aktien när den var billigt värderad. Och själva matematiken är ju busenkel; priset på aktien delat på vinsten per aktie. Vilken vinst som avses i E:et i P/E hade jag ingen uppfattning om; det måste väl vara den som står på Avanza bara.

Allt eftersom att jag lär mig mer om aktiemarknaden och vär…

Bolagsanalys BTS Group - konsulter inom ledarskap och strategi

Bild
Analys av BTS Group
Inledning I detta inlägg analyserar jag konsultbolaget BTS Group (eller Business Training Systems som akronymen står för), som hjälper sina kunder med att utveckla och implementera en framgångsrik strategi. De är en global aktör med stora, internationella kunder såsom Coca Cola, Lenovo, Nike, Salesforce, Microsoft och Sony. Management-konsultbolag finns det gott om och BTS har inte, vad jag kan se, en unik position på marknaden. Dock har de en produkt/tjänst de kallar "affärssimuleringar", vilket BTS själva anser att de är världsledande inom. Exakt hur dessa simuleringar går till är svårt att ta reda på, men bolagets historik talar för att de har en stark position på marknaden. Fokus ligger på implementation av strategier och utbildning av ledare och personal, vilket är en nisch inom segmentet. De har en omsättningstillväxt i genomsnitt 13% de senaste 5 åren och en i övrigt stark historik och fundamenta.

Bolaget har inga uppenbara kopplingar mot megatren…

Uppdatering av aktieportfölj

Bild
Portföljen välkomnar två nya innehav...
BTS Group och Fenix Outdoor blev portföljens senaste inköp och adderas till portföljen med svenska kvalitetsbolag.


Både BTS Group och Fenix Outdoor klarar mina kriterier för att klassas som kvalitetsbolag och är dessutom köpvärda enligt min bevakningslista. BTS Group handlades vid tiden för inköp (18 april) till 101 kr, och min analys ger ett motiverat pris om 103 kr. Fenix Outdoor handlades vid samma tidpunkt till 1 038kr, där min analys ger ett motiveras pris om 1 084 kr.

Det är alltså inte frågan om jag anser att dessa två bolag är undervärderade, bara att de är skäligt värderade, givet sin kvalitet, historik och förmodad framtida vinsttillväxt. Jag tycker Warren Buffets klassiska citat "It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price"är klockrent att ha i bakhuvudet när man närmar sig ett köpbeslut. Jag vill inte köpa när aktien är övervärderad enligt min egen analys, efterso…

Hur ska man spara under studietiden?

Bild
Att spara när man studerar... är inte självklart men det är absolut inte omöjligt. Det viktiga är att sätta upp en rimlig budget och se till att hålla den i ur och skur. Har du inte Excel på din dator kan du använda gratisalternativet Google Spreadsheets, som inte har de förinställda mallar som Excel har, men ändå funkar för att hålla reda på din ekonomi.
Om du klarar av att jobba mycket under tiden du studerar så kanske du lockas av att strunta i CSN-lånet. Men studielånet är antagligen det billigaste lånet du kan ta (0,13% ränta 2018) och om du istället kan placera pengarna i aktier eller fonder så har du en mycket billig "hävstång" till mycket låg risk i ditt sparande.


Budgetering i privatekonomi handlar om att punkta upp alla dina fasta kostnader (hyra, el, tv & internet, prenumerationer som Netflix, Spotify etc) för att få en överblick över vilket ekonomiskt utrymme du faktiskt har för att kunna spara. Vad gäller prenumerationskostnader så får du självklart ta dig …

Bolagsanalys och värdering - Hexagon

Bild
Bolagsanalys Hexagon Här kommer en genomgående bolagsanalys samt värdering av Hexagon. Hexagon är ett spännande bolag som är specialister på mätteknik, som gynnas av flera megatrender i samhället - bl a ökande datamängder som behöver samlas in och analyseras (Internet of Things), urbanisering (som kräver smartare städer och effektivare användning av resurser), och en växande medelklass som samtidigt som globaliseringen ger ökade krav på produktivitet och effektivitet.

Analysen följer ett visst mönster: först en inledande screening för rensa bort bolag jag inte vill äga. Sedan en genomgång av bolagets verksamhet och framtidsutsikter. Efter det gör jag en "poängsättning" för att sätta en siffra på bolagets kvalitet. Till sist gör jag en värdering av aktien och tar fram ett motiverat pris. 1. StabilitetBolaget ska ej ha visat negativt resultat efter skatt i minst 10 årBolaget ska ha gett utdelning senaste 10 åren Bolaget ska ha en soliditet på minst 30% Bolaget ska en balanslik…