Inlägg

Uppdatering av aktieportfölj

Bild
Portföljen välkomnar två nya innehav...
BTS Group och Fenix Outdoor blev portföljens senaste inköp och adderas till portföljen med svenska kvalitetsbolag.


Både BTS Group och Fenix Outdoor klarar mina kriterier för att klassas som kvalitetsbolag och är dessutom köpvärda enligt min bevakningslista. BTS Group handlades vid tiden för inköp (18 april) till 101 kr, och min analys ger ett motiverat pris om 103 kr. Fenix Outdoor handlades vid samma tidpunkt till 1 038kr, där min analys ger ett motiveras pris om 1 084 kr.

Det är alltså inte frågan om jag anser att dessa två bolag är undervärderade, bara att de är skäligt värderade, givet sin kvalitet, historik och förmodad framtida vinsttillväxt. Jag tycker Warren Buffets klassiska citat "It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price"är klockrent att ha i bakhuvudet när man närmar sig ett köpbeslut. Jag vill inte köpa när aktien är övervärderad enligt min egen analys, efterso…

Hur ska man spara under studietiden?

Bild
Att spara när man studerar... är inte självklart men det är absolut inte omöjligt. Det viktiga är att sätta upp en rimlig budget och se till att hålla den i ur och skur. Har du inte Excel på din dator kan du använda gratisalternativet Google Spreadsheets, som inte har de förinställda mallar som Excel har, men ändå funkar för att hålla reda på din ekonomi.
Om du klarar av att jobba mycket under tiden du studerar så kanske du lockas av att strunta i CSN-lånet. Men studielånet är antagligen det billigaste lånet du kan ta (0,13% ränta 2018) och om du istället kan placera pengarna i aktier eller fonder så har du en mycket billig "hävstång" till mycket låg risk i ditt sparande.


Budgetering i privatekonomi handlar om att punkta upp alla dina fasta kostnader (hyra, el, tv & internet, prenumerationer som Netflix, Spotify etc) för att få en överblick över vilket ekonomiskt utrymme du faktiskt har för att kunna spara. Vad gäller prenumerationskostnader så får du självklart ta dig …

Bolagsanalys och värdering - Hexagon

Bild
Bolagsanalys Hexagon Här kommer en genomgående bolagsanalys samt värdering av Hexagon. Hexagon är ett spännande bolag som är specialister på mätteknik, som gynnas av flera megatrender i samhället - bl a ökande datamängder som behöver samlas in och analyseras (Internet of Things), urbanisering (som kräver smartare städer och effektivare användning av resurser), och en växande medelklass som samtidigt som globaliseringen ger ökade krav på produktivitet och effektivitet.

Analysen följer ett visst mönster: först en inledande screening för rensa bort bolag jag inte vill äga. Sedan en genomgång av bolagets verksamhet och framtidsutsikter. Efter det gör jag en "poängsättning" för att sätta en siffra på bolagets kvalitet. Till sist gör jag en värdering av aktien och tar fram ett motiverat pris. 1. StabilitetBolaget ska ej ha visat negativt resultat efter skatt i minst 10 årBolaget ska ha gett utdelning senaste 10 åren Bolaget ska ha en soliditet på minst 30% Bolaget ska en balanslik…

Process för investeringsbeslut - ska den förändras?

Bild
Jag funderar på... vilka processer duktiga investerare generellt går igenom innan de når fram till ett köpbeslut.Mitt problem är att jag ständigt slås av nya "insikter" genom böcker, bloggar och poddar. En process som verkar självklar ena veckan är ofullständig och orationell nästa vecka. Jag är ju fortfarande en nybörjare på börsen med mina dryga två år på aktiemarknaden. Det är väl förmodligen "meningen" att man hela tiden hittar ny kunskap som vrider och vänder på de sanningar man trodde på igår. Men någon gång måste man väl "sätta sin strategi" och inte gå ifrån den; att hoppa mellan olika strategier är ju ingen hållbar lösning om man vill skapa bra avkastning på lång sikt.

Att jag jobbar med fundamental analys, är starkt påverkad av Warren Buffets läror och försöker undvika känslomässiga beslut är nog det enda konstanta i min strategi.

Vad gäller mer specifika delar i investeringsprocessen så ändras dessa hyfsat regelbundet, jag hade tidigare en sy…

Förslag till portföljallokering

Bild
I detta inlägg ska jag ge ett förslag på en portföljallokering jag filat på ett tag.

Denna fördelning ger trygghet i form av investmentbolag, som historiskt skapat enorma värden och slagit index. Den ger exponering mot världsindex, så att aktieportföljen istället kan fokuseras mot svenska kvalitetsbolag. Den ger en liten hedge mot aktiemarknaden i form av ränteplaceringar och råvaror, som minskar den totala risken i portföljen. 90% av portföljvärdet allokeras dock mot aktier, som på lång sikt har varit det bäst avkastande tillgångsslaget.

Tanken är att vikta om portföljallokeringen en gång per år.Investmentbolag: ·Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Spiltan Aktiefond Investmentbolag har slagit börsen under många år, låg avgift och har god spridning på de bästa förvaltarna i Sverige. Det går självklart att replikera fonden enkelt genom att köpa aktierna direkt, men då ska det trots allt tas beslut kring bolagens vikter i portföljen, följas upp med analyser av substansvärden etc. Fonden f…

Bolagsanalys och värdering - Acando

Bild
Hallå!

Nu ska jag beskriva hur en enkel men ändå relativt genomgående bolagsanalys kan gå till i praktiken. Jag skriver detta inlägg till stor del för att jag vill sätta någon slags milstolpe ("nu kan jag så här mycket...!") inför framtiden. När jag idag läser igenom mitt gamla inlägg "TimhInvest's metod för fundamental analys" som jag skrev för snart ett år sedan, så inser jag hur mycket jag lärt mig sedan dess. Det är otroligt tillfredsställande att se konkret hur min kunskap och förståelse växer.

Nu till bolagsanalysen.

Bolaget jag väljer att gå igenom är Acando.

"Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Våra kunder finns inom alla branscher och är en mix av stora globala aktörer såväl som medelstora regionala företag. Vi agerar på en nordeuropeisk marknad med kontor i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Lettlan…

Hur definieras kvalitetsbolag? Och hur ska man värdera aktier?

Bild
Jag har efter många timmars läsande, lyssnande (på poddar) och funderande kommit fram till ungefär hur begreppet kvalitetsbolag bör definieras. Inspiration kommer bland annat från Lundaluppen, Kvalitetsaktiepodden och Marcus Hernhags böcker. Jag har också hittat en värderingsmetod som jag tycker är vettig och tvingar mig att tänka om ett varv innan köp. Metoden ligger någonstans mitt i mellan en simpel p/e-värdering och DCF.

Bolag som stämmer överens med följande bör kunna klassas som kvalitetsbolag.
Har delat ut pengar till aktieägarna i många år.Stigande omsättning och vinst över tid.Hög avkastning på det egna kapitalet, jämför med konkurrenter i branschen.Stabila finanser, lämpligt hög soliditet och gärna nettokassa.Har stigande fria kassaflöden som täcker utdelningen år efter år.Har en seriös och långsiktig styrelse, och VD som tänker på bolagets bästa.En någorlunda stabil och hög rörelsemarginal jämfört med konkurrenter i branschen.En affärsidé som är…